Všeobecné informácie

Dovoz a vývoz tovaru z/do Veľkej Británie po 1.1.2021

Dovoz a vývoz tovaru z/do Veľkej Británie Od 1.1.2021 platia nové pravidlá pre dovoz a vývoz tovaru pre krajiny Veľkej Británie –  Anglicko,Wales,Škótsko. Severné Írsko má vlastné pravidlá. Viac sa o nich dočítate tu: Intrastat hlásenia v roku 2021 Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom a vývozcom tovaru ako aj ostatnej verejnosti, že Dohoda o obchode […]

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2159 – štatistické podpoložky TARIC

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2159 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku Podľa EÚ pandémia COVID-19 v Únii pokračuje a členské štáty sa usilujú zastaviť šírenie ochorenia COVID-19. Dopyt po určitom zdravotníckom tovare a jeho používanie je […]

BREXIT – možný scenár týkajúci sa obchodu a vývozu v praxi

VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA z EÚ. Pozrite si možný scenár týkajúci sa obchodu a vývozu a dozviete sa, ako postupovať po skončení prechodného obdobia. Obsah Všeobecné informácie Scenáre Tovar Únie vyvážaný z EÚ cez OoExt v UK Tovar Únie vyvážaný z EÚ cez UK do OoExt v EÚ Tovar vyvážaný z UK cez OoExt v EÚ […]

Informačné listy (INF) od 1.6.2020 elektronicky

Elektronický systém systému Informačné listy (INF) pre osobitné colné režimy Európska komisia spúšťa dňom 1.6.2020. Uvedený elektronický systém nahrádza súčasné riešenie štandardnej výmeny informácií pri použití osobitných colných režimov podľa čl. 176 (EU) 2015/2446 – delegované nariadenie. V prípade, že systém Informačné listy (INF) nebude plne funkčný (výpadok portálu) je možné použiť súčasný postup výmeny […]

VITAJTE na našom blogu

VITAJTE na našom blogu a našej stránke. Dovoľte mi, aby som sa predstavila. Volám sa Monika Šašalová a tu na blogu vám poskytnem informácie z oblasti cla a daní. Začínala som ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr som nastúpila na miesto colnej deklarantky. Po 15 rokoch som ukončila svoju kariéru ako vedúca colnej deklarácie a […]

Prejsť na začiatok