Spravodajská povinnosť v roku 2023

Spravodajská povinnosť v roku 2023 v štatistike INTRASTAT.  Ako zistím, či mám spravodajskú povinnosť v štatistike INTRASTAT-SK v roku 2023? Jednoducho.

Skontrolujte si hodnotu dovezeného a/alebo vyvezeného tovaru v období od: 1.10.2021 do 30.9.2022 alebo od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Ak má vaša spoločnosť SK NACE začínajúce na 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 02 Lesníctvo a ťažba dreva, 03 Rybolov a akvakultúra, 10 Výroba potravín, 11 Výroba nápojov, 12 Výroba tabakových výrobkov, platia pre vás nasledovné štatistické prahy:

  • pre dovoz tovaru v rámci EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako 200.000 eur
  • pre vývoz tovaru v rámci EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako 400.000 eur.

Spravodajská povinnosť v roku 2023 v štatistike INTRASTAT vám vznikne, ak ste v sledovanom období od 1.10.2021 do 30.9.2022 alebo v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 prekročili hodnotu štatistického prahu. Zároveň máte povinnosť elektronicky sa zaregistrovať do štatistického zisťovania INTRASTAT-SK.

Pre ostatné spoločnosti platia nasledovné štatistické prahy:

  • pre dovoz tovaru v rámci EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako 1.000.000 eur
  • pre vývoz tovaru v rámci EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako 1.000.000 eur.

Ak ste v sledovanom období od 1.10.2021 do 30.9.2022 alebo v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 prekročili hodnotu štatistického prahu, vznikne vám povinnosť elektronicky sa zaregistrovať do štatistického zisťovania INTRASTAT-SK.

Registrácia sa robí zaslaním registračného dotazníka cez portál www.slovensko.sk

Ak ste v stanovenom období štatistický prah neprekročili, sledujete si hodnotu dovezeného a/alebo vyvezeného tovaru z/do EÚ a v mesiaci, v ktorom uvedené prahy prekročíte, máte povinnosť zaregistrovať sa do štatistického zisťovania INTRASTAT-SK. V súčasnosti Štatistický úrad SR rozposiela výzvy na nesplnenie si spravodajskej povinnosti.

Radi vám na základe mandátnej zmluvy spracujeme túto štatistiku alebo poskytneme školenie v danej oblasti iba pre vás.

 

Spravodajská povinnosť v roku 2023
Prejsť na začiatok