Certifikát AEO a zjednodušené postupy

Certifikát AEO a zjednodušené postupy

Modrené prostriedky vášho biznisu. Spoznajte výhody certifikátu AEO a zjednodušených postupov.

Zjednodušené postupy

Čo sú to zjednodušené postupy? Aké zjednodušené postupy poznáme? Akú majú výhodu?

Certifikát AEO

Načo mi certifikát AEO bude? Kde všade sa dá uplatniť? Aké sú podmienky na jeho získanie?

Spolupráca s nami?

Získajte s nami výhody, z ktorých budete profitovať. Rozumieme firmám. Zistite sami viac.

Zjednodušené postupy

Čo sú to zjednodušené postupy?

Zjednodušené postupy sú moderné prostriedky na zrýchlenie komunikácie medzi firmou a colnou správou.

Colník ako človek nezasahuje do procesu preclievania. Schválením týchto postupov si zabezpečujete preclenie úplne sami alebo prostredníctvom zvoleného zástupcu.

Máme aj my zjednodušené postupy? Veď podávame colné vyhlásenie elektronicky!

Nie. Od 1.5.2017 je deklarant alebo colný zástupca povinný podať colné vyhlásenie elektronicky pri vývoze, tranzite i dovoze. So zjednodušenými postupmi to nemá nič spoločné.

Aké druhy zjednodušených postupov poznáme?

Dovoz

Vývoz

Tranzit

Výhody zjednodušených postupov

Certifikát AEO

Certifikát AEO - čo to je?

Certifikát AEO je ľahko rozpoznateľnou známkou kvality v medzinárodnom obchode. Medzinárodné colné orgány a spoločnosti vedia, že držiteľ tohto certifikátu je spoľahlivý subjekt. 

Vedia, že takáto firma bola preverená so strany colných orgánov, je finančne zdravá, fyzická bezpečnosť a kontrola tovaru od výroby cez skladovanie až po prepravu vyhovuje bezpečnostným a colným požiadavkám.

Certifikačným úradom v Slovenskej republike je Colný úrad Žilina. Doba platnosti vydaného osvedčenia AEO je neobmedzená. Colné orgány však monitorujú, či držiteľ aj po vydaní osvedčenia spĺňa naďalej potrebné kritériá.

Kde všade platí certifikát?

Osvedčenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte je platné v celej Európskej únii a na základe medzinárodných dohôd aj v tretích štátoch napr. USA , Japonsko a Čína.  

Čo je schválený hospodársky subjekt?

Je to hospodársky subjekt – firma, ktorá je usadená na colnom území únie, splnila kritériá a požiadal o udelenie statusu „schválený hospodársky subjekt“ (v slovenčine skratka SHS) a získala osvedčenie SHS (v anglickom jazyku označené skratkou AEO – Authorized Economic Operators).

Načo mi taký certifikát bude?

Okrem prestížneho postavenia sú držiteľovi osvedčenia AEO colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní. Ako napríklad:

Aké sú kritériá na získanie statusu SHS / AEO?

Čistý štít

Absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení colných a daňových predpisov vrátane absencie závažných trestných činov súvisiacich s hospodárskou činnosťou žiadateľa. A samozrejme finančná solventnosť a odborná spôsobilosť!

Dobrá evidencia

preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej evidencie, ktorý umožňuje náležité colné kontroly

Začnime spoluprácu

Prečo si vybrať nás?

Pridaj sa k spokojným klientom

Dobrý deň p. Šašalová. Ja som rada, že v prípade potreby sa mám na koho obrátiť, na niekoho kto mi vie odborne pomôcť. Dnes k jednej žiadosti na úrad potrebujete „milióny“ rôznych iných druhov podkladov. Prajem Vám ešte pekný zvyšok dňa.
Monika Tomeková
účtovníčka, NICHOLTRACKT s.r.o.
Dobrý deň pán Šašala. Ďakujem za konzultácie a za viac informácií o podmienkach k AEO, čo by sme ako firma mali spĺňať a taktiež cenu za poskytnutie Vašich služieb. Prajem veľa spokojných zákazníkov.
Ingrida Melišková
Konateľka, CD Meliška s.r.o.

Cenník

Objednávka nezáväzná. Napíšte nám, o čo máte záujem .

350€

Zjednodušené postupy

800€

Certifikát AEO

nezáväzná objednávka

Čo najskôr vás kontaktujeme na váš e-mail. Skontrolujte si jeho správnosť.
Objednávka je nezáväzná. Po odoslaní formulára vám pošleme cenovú ponuku a pripravíme záväznú objednávku.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad ochrany osobných údajov
Predstavte svoju firmu. Napíšte nám, prečo požadujete danú službu a čo by ste ňou chceli dosiahnuť.

Uvedené ceny sú orientačné. Na základe nezáväznej objednávky je pre klienta vypracovaná cenová ponuka.

Prejsť na začiatok