Colné zatriedenie tovaru – vaporizér,atomizér

Aké je colné zatriedenie tovaru – opakovane použiteľný (znovu naplniteľný) vaporizér (ďalej len „atomizér“) pre elektronickú cigaretu ? Atomizér pozostáva:
  •  zo základu s otvorom na reguláciu vzduchu a konektorom na pripojenie k zdroju napájania (nie je súčasťou atomizéra),
  •  z ohrievača s kovovým drôtom a bavlnou,
  •  zo sklenenej nádoby a
  •  z náustku .
Neobsahuje tekutinu do elektronických cigariet (tzv. e-liquid). Atomizér (vaporizér) je pripojený k zdroju napájania konektorom so závitom, ktorý zároveň umožňuje elektrické pripojenie. Dodaná elektrická energia ohrieva drôt ohrievača, ktorý následne zohrieva a odparuje tekutinu do elektronických cigariet. Vzniká tak výpar, ktorý potom používateľ vdychuje.
Odôvodnenie: Zatriedenie určujú všeobecné pravidlá 1, 2 a) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry (VIP) a znením číselných znakov KN 8543 a 8543 40 00 .
Hoci atomizér používame výlučne s elektronickou cigaretou, zatriedenie pod číselný znak KN 8543 90 00 ako časť a súčasť elektronickej cigarety vylúčime, keďže atomizér zo svojou prepracovanou zostavou častí a súčastí má hlavné podstatné vlastnosti kompletného výrobku, a to elektronickej cigarety (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k XVI. triede, všeobecne, IV) Nekompletné stroje).
Atomizér obsahuje všetky prvky potrebné na vykonávanie funkcií, na ktoré je elektronická cigareta konštrukčne navrhnutá, a to konkrétne zahrievanie a odparovanie tekutiny do elektronických cigariet, čo umožňuje používateľovi vdychovať vytvorený výpar cez náustok. Preto má podstatný charakter kompletného výrobku a má sa považovať za neúplnú elektronickú cigaretu v zmysle VIP 2 a).
Atomizér sa má preto zatriediť pod číselný znak KN 8543 40 00 ako elektronická cigareta.
Zdroj: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/808 z 5. apríla 2023 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
Colné zatriedenie tovaru – vaporizér,atomizér
Prejsť na začiatok