Vedenie účtovníctva

Aktuálne informácie z oblasti účtovníctva. Postupy účtovania, metodické pokyny na jednom mieste.

Metodické usmernenie č. MF/010301/2020-352 o účtovaní ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov

Metodické usmernenie č. MF/010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov sa vydáva na zabezpečenie jednotného postupu účtovania obstarania ochranných a dezinfekčných pomôcok pre zamestnancov a niektorých špecifických účtovných prípadov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce […]

Prejsť na začiatok