Informačné listy (INF) od 1.6.2020 elektronicky

Elektronický systém systému Informačné listy (INF) pre osobitné colné režimy Európska komisia spúšťa dňom 1.6.2020.

Uvedený elektronický systém nahrádza súčasné riešenie štandardnej výmeny informácií pri použití osobitných colných režimov podľa čl. 176 (EU) 2015/2446 – delegované nariadenie. V prípade, že systém Informačné listy (INF) nebude plne funkčný (výpadok portálu) je možné použiť súčasný postup výmeny informácií podľa článku 23 delegovaného nariadenia pre prechodné obdobie.

Užívateľské prostredie  EUCTP/INF STP by malo byť od 1.6.2020 k dispozícii na url adrese: https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Za účelom prístupu do tejto časti musí byť užívateľ overený a autorizovaný Finančnou správou SR.

Informačné listy (INF) od 1.6.2020 elektronicky
Prejsť na začiatok