SŤAHOVANIE osobných vecí z Veľkej Británie a tretích krajín bez cla

SŤAHOVANIE OSOBNÝCH VECÍ Z VEĽKEJ BRITÁNIE A TRETÍCH KRAJÍN BEZ CLA.

Mnohí z vás riešia sťahovanie svojich osobných vecí na Slovensko, najmä  v súvislosti z Brexitom  a rozmýšľajú ako ich doviezť bez cla. Či už ste sa rozhodli vrátiť sa domov na Slovensko alebo vám skončil pracovný pomer v zahraničí, samotné preclenie vašich osobných vecí nemusí byť nočná mora.

Podľa NARIADENIA RADY (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 je možné oslobodiť od cla osobný majetok fyzických osôb, ktorí sa sťahujú z bydliska v tretej krajine na územie Únie.  Podmienkou je, aby tento osobný majetok bol vo vlastníctve sťahujúcej sa osoby. A v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný minimálne 6 mesiacov pred sťahovaním.

Oslobodenie však nemožno priznať na nasledovný tovar:

  • alkoholické nápoje
  •  tabak a tabakové výrobky
  •  dopravné prostriedky na obchodné účely
  •  predmety na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania.

Oslobodenie je možné priznať osobám, ktoré vedia preukázať dostupnými prostriedkami, že ich bydlisko bolo mimo colného územia Únie po dobu minimálne 12 mesiacov.

Colnému úradu predložte  potvrdenie o pobyte (alebo iný relevantný doklad, ktorý potvrdí Váš pobyt)  a zoznam osobných vecí. Ak ste si nakúpili nejaké veci v zahraničí, nie je na škodu mať pri sebe bločky, faktúry a podobné záležitosti. Tie vám pomôžu zdokladovať, že ste ich používali 6 mesiacov a sú vo vašom vlastníctve. Ak ste si tam kúpili auto, pomôže kúpno-predajná zmluva.

Colná položka TARIC pre vaše osobné veci je súhrnná: 9905 00 00 00

Pred samotným dovozom Vám odporúčam zaregistrovať sa do centrálneho registra  APV CReg  EORI na stránke FS SR. Aby sa plánovaný dovoz mohol vôbec uskutočniť musí Vás mať Finančná správa v registri https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI aj keď ide o dovoz neobchodného tovaru. A ak si trúfate colné vyhlásenie urobiť sami, Finančná správa SR pre Vás pripravila aj video návod.

Takže držíme palce, nech všetko dobre dopadne. Vaše colné poradenstvo .

SŤAHOVANIE osobných vecí z Veľkej Británie a tretích krajín bez cla
Prejsť na začiatok