Colné zatriedenie – fľaša v tvare lebky,dekantér alebo karafka

Colné zatriedenie – fľaša v tvare lebky z mechanicky vyrobeného skla. Jej výška je približne 9,5 cm a objem 180 ml. Fľaša má krátke hrdlo (s dĺžkou približne 1,5 cm a otvorom s priemerom 2 cm). Súčasťou je nezapečatená zátka, vyrobená z korku. Zátka voľne zapadá do otvoru fľaše. Môže sa použiť ako dekantér alebo karafka.

Colné zatriedenie: 7013 49 99

Colné zatriedenie na tovar – fľaša v tvare lebky je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 7013 , 7013 49 a 7013 49 99 .

Na základe svojich objektívnych charakteristických vlastností (špecifický tvar výrobku, korková zátka voľne zapadajúca do hrdla fľaše; nezapečatený korkový uzáver) výrobok nie je určený na bežné komerčné použitie na prepravu alebo balenie tovaru v zmysle položky 7010 .

Korkový uzáver nie je vhodný na zabezpečenie toho, aby sa obsah pri preprave nerozlial alebo nepresiakol. Vďaka dizajnu fľaše a voľne zapadajúcej zátke sa výrobok podobá na dekantér alebo karafku na olej alebo ocot, ktoré sú výrobkami druhu používaného ako stolové alebo kuchynské sklo a ktoré sú vylúčené z položky 7010.

Pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému (HSEN) k položke 7010 , prvý odsek a piaty odsek, vylúčenie c) a HSEN k položke 7013 , prvý odsek (1)]. Zatriedenie do položky 7010 ako sklenená fľaša, druhu používaného na prepravu alebo balenie tovaru je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 7013 49 99 ako sklenený tovar druhu používaného ako stolové sklo, kuchynské sklo alebo na podobné účely (iné ako výrobky položky 7010 alebo 7018 ).

 

Zdroj: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/170 z 9. februára 2021

Colné zatriedenie – fľaša v tvare lebky,dekantér alebo karafka
Prejsť na začiatok