Colné zatriedenie- výrobok zdroj hodinového signálu

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/524 z 8. apríla 2020

zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 863/2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry.

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 863/2013 sa výrobok pozostávajúci z monolitického integrovaného obvodu a kremenného kryštálu spolu vmontovaných do kovového rámu a vsadených do plastového puzdra, ktorý sa používa v rôznych prístrojoch ako zdroj hodinového signálu na určenie časových intervalov, zatriedil pod číselný znak KN 9114 90 00 ako ostatné časti a súčasti hodín alebo hodiniek.

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1821 sa definícia elektronických integrovaných obvodov stanovená na účely položiek 8541 a 8542 v poznámke 9 b) k 85. kapitole kombinovanej nomenklatúry rozšírila tak, aby zahŕňala viaczložkové integrované obvody vymedzené v bode 4 poznámky 9 b) k 85. kapitole, s účinnosťou od 1. januára 2017.

V dôsledku toho sa má tovar, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 863/2013, zatriediť do položky 8542 ako elektronický integrovaný obvod.

Colné zatriedenie- výrobok zdroj hodinového signálu
Prejsť na začiatok