Colné zatriedenie – panel autorádia

Predný obdĺžnikový panel autorádia, známy ako „ovládací panel“, obsahujúci niekoľko tlačidiel na zapínanie rôznych funkcií rádia. Je vyrobený z plastu. Na tlačidlách/spínačoch sú laserovo vygravírované nápisy. Výrobok sa predkladá bez akýchkoľvek elektrických alebo elektronických komponentov.

Colná položka: 8529 90 92

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2b) k XVI. triede a znením číselných znakov KN 8529, 8529 90 a 8529 90 92

Výrobok zohráva priamu úlohu pri používaní autorádia. Je nevyhnutným komponentom jeho prevádzky, keďže umožňuje aktivovať kontaktné body, a sprístupňovať tak rôzne funkcie rádia. Konštrukcia a spôsob používania vylučujú akékoľvek iné použitie okrem komponentov autorádia. (Pozri rozsudok Súdneho dvora z 15. februára 2007, RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU: C:2007:110.) Považuje sa teda za časť a súčasť rádia. Výrobok sa preto má zatriediť do položky 8529 ako ostatné časti a súčasti prístrojov položky 8527.

Zatriedenie pod číselný znak KN 8529 90 49 je vylúčené, keďže výrobok nie je „skriňa alebo puzdro“ v zmysle položky 8529, ale len predný panel autorádia (pozri aj vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre k podpoložkám 8529 90 41 a 8529 90 49, tretí odsek).

 Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 8529 90 92 ako ostatné časti a súčasti prístrojov položky 8527.

Zdroj: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/622 z 29. apríla 2020

Colné zatriedenie – panel autorádia
Prejsť na začiatok