Colné zatriedenie výrobku – girlanda s LED osvetlením

Aké je colné zatriedenie výrobku – girlanda s LED osvetlením? Výrobok pozostávajúci z girlandy z umelej jedle (sosny), s dĺžkou približne 5 metrov, a z LED svetelnej reťaze s približne 60 diódami. Reťaz je ovinutá okolo girlandy a je napájaná z napájacieho zdroja s napätím 230 V. Girlanda aj svetelná reťaz sú vyrobené z plastov. 

Colné zatriedenie výrobku – girlanda s LED osvetlením: 6702 10 00

Colné zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry (VIP) a znením číselných znakov KN 6702 a 6702 10 00.
     Zatriedenie výrobku do podpoložky 9405 40 ako ostatné elektrické svietidlá a príslušenstvo svietidiel je vylúčené. Zatriedenie výrobku do podpoložky 9505 10 ako vianočný výrobok je takisto vylúčené. Objektívne charakteristické vlastnosti naznačujú, že nie je používaný výhradne počas vianočných sviatkov, ale najmä ako ozdoba počas zimného obdobia Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 6702 10 00 ako umelé lístie, z plastov.

Zdroj:Vykonávacie Nariadenie EÚ 2020/517 z 3.apríla 2020

Colné zatriedenie výrobku – girlanda s LED osvetlením
Prejsť na začiatok