Štatistické výkazy INTRASTAT a Covid-19

Štatistické výkazy INTRASTAT a Covid -19 priniesli na sociálnych sieťach diskusiu. Je povinnosť vypĺňať štatistické výkazy INTRASTAT? V televízii hovorili, že vláda od nich upustí, lebo firmy majú teraz úplne iné „starosti“.  Ale ako je to naozaj?

 

 Štatistický úrad a Finančná správa SR priniesli nasledujúce informácie ako postupovať. Od firiem žiadajú informácie o najvýznamnejších obchodných operáciách.

Vyjadrenie Štatistického úradu:

„Chápeme, že vykazovanie všetkých podrobností na INTRASTAT-SK hláseniach môže byť vzhľadom na obmedzenia vzťahujúce sa na Vás, ako aj Vašich obchodných partnerov problematické. Veľmi by sme však ocenili, keby ste v čase núdzového stavu poskytli podrobné informácie aspoň o Vašich najvýznamnejších obchodných operáciách.

Menej významné transakcie môžete agregovať do kódu komodity 9950 00 00, pri ktorej uvediete len hodnotu tovaru a členský štát zaslania/určenia.


Pre ďalšie podrobnosti, prosím, kontaktuje pracovníkov konzultačného pracoviska Štatistického úradu SR: e-mail: intrastat-sk@statistics.sk, tel. č.: 02/50 23 62 77, 50 23 62 78.“

 

Aký je záver?

Podľa Štatistického úradu sú hlásenia INTRASTAT dôležitou súčasťou celého procesu. Systém INTRASTAT-SK umožňuje monitorovať stav a vývoj ekonomiky Slovenskej Republiky. Takže ani pandémia spôsobená Covid- 19 nezbavuje firmy z povinnosti podávať hlásenia INTRASTAT. Aj keď niektorí daňoví poradcovia tvrdia opak. Štatistické výkazy INTRASTAT nie sú zrušené.

Mnohí účtovníci a účtovníčky sa v súčasnej dobe sťažujú. Nečudujem sa im. Opatrenie nad opatrenie. Tam žiadať taký príspevok od vlády, tam treba žiadať iný. Neprehľadnosť v prijatých zákonoch im nijako nezlepšuje život. Nestíhajú sa venovať takým veciam ako sú štatistické výkazy, v porovnaní s DPH, také pre nich bezvýznamné. Takže ak na ich spracovanie nemáte čas, alebo vaši účtovníci nestíhajú, je lepšie nechať to na profesionálov . Nemusí to byť navždy. Stačí na dobu určitú. Kým toto „koronašialenstvo“ pominie.

 

Štatistické výkazy INTRASTAT a Covid-19
Prejsť na začiatok