Koronavírus COVID-19 ochranné pomôcky-clo

V dnešnej dobe si ľudia aj firmy pomáhajú ako vedia. Bežný človek si rúška ušije sám. No firmy, aby ochránili svojich zamestnancov, sa obracajú na trh mimo EÚ a hľadajú dodávateľov z tretích krajín na dovoz zdravotníckych pomôcok.

Informatívne zatriedenia a sadzby dovozného cla a DPH vybraných druhov tovarov, ak nebude tovar oslobodený od týchto platieb spracovala pre vás Finančná správa SR, čo veľmi oceňujem, lebo aj takáto pomoc sa v dnešných časoch počíta.

1) Textilné ochranné rúška bežne používané zdravotníkmi ako aj textilné respirátory bez mechanických častí a bez vymeniteľných filtrov – nomenklatúrne zatriedenie 6307 90 98 so sadzbou
*dovozné clo 6,3 %
* DPH je 20 %.
2) Ochranné dýchacie prístroje (masky a polomasky), v ktorých sa dajú vymeniť filtre a používajú sa v zamorenom priestore na ochranu pred jedovatými výparmi, dymom a pod. – nomenklatúrne zatriedenie 9020 00 00 so sadzbou
*dovozné clo 1,7 %
* DPH 20 %.
3) Ochranné papierové rúška, kde celulózové vlákna určujú podstatný charakter – nomenklatúrne zatriedenie 4818 50 00 so sadzbou
*dovozné clo 0 %
*DPH 20 %.
4) Ochranné okuliare – nomenklatúrne zatriedenie 9004 90 so sadzbou
*dovozné clo 2,9%
*DPH 20%
5) Plastové tvárové štíty – nomenklatúrne zatriedenie 3926 20 so sadzbou
*dovozné clo 6,5%
* DPH 20%
6)Plastové rukavice sa zatrieďujú – nomenklatúrne zatriedenie 3926 20 so sadzbou
*dovozné clo 6,5%
*DPH 20%
7)Chirurgické rukavice z kaučuku – nomenklatúrne zatriedenie 4015 11 so sadzbou
*dovozné clo 2%
*DPH 20%
8)Ostatné rukavice z kaučuku (nie chirurgické) – nomenklatúrne zatriedenie 4015 19 so sadzbou
*dovozné clo 2,7%
*DPH 20%
9)Teplomery – digitálne alebo infračervené – nomenklatúrne zatriedenie 9025 19 so sadzbou
*dovozné clo 0 %
*DPH 20 %

A nezabudnite:

Koronavírus COVID-19 ochranné pomôcky-clo
Prejsť na začiatok