Colné zatriedenie – balóny naplniteľné vodou

Aké je colné zatriedenie pre balóny naplniteľné vodou? Ide o balóny pri hre určené „na vodnú bitku“ s naplnenými balónmi pre zábavu osôb.

Výrobok je predkladaný ako súprava na predaj v malom, pozostávajúci z plastovej fľaše vybavenej vzduchovým čerpadlom a dýzou (plniaci prístroj), spolu so 100 kusmi viacfarebných latexových balónov vo vnútri fľaše. Plniaci prístroj (fľaša s tryskou) je určený na naplnenie vodou a používa sa ako zásobník na plnenie vody do balónov. Balóny sa po naplnení vodou používajú ako vodné bomby na hry vonku na zábavu detí a dospelých.

Colné zatriedenie je 9503 00 99.

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 c) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN
9503 00 a 9503 00 99.

Výrobok je na základe svojich objektívnych charakteristických vlastností a znakov určený na použitie na zábavu osôb pri hre na vodnú bitku s naplnenými balónmi. Je dodávaný ako súprava na predaj v malom, v ktorej sa nedá určiť zložka, ktorá dáva súprave jej podstatný charakter. Spomedzi položiek, ktoré rovnako prichádzajú do úvahy, sa má zatriediť do poslednej položky v numerickom poradí. Balóny patria do položky 9503. Zatriedenie do položky 8414 alebo 8424 podľa plniaceho prístroja je preto vylúčené. Výrobok sa má preto zatriediť do položky 9503 00 99 ako ostatné hračky.

Zdroj: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/575 z 30. marca 2021

Viac informácií o colných zatriedeniach sa dočítate na našom blogu – colné zatriedenie tovaru

Colné zatriedenie – balóny naplniteľné vodou
Prejsť na začiatok