Colné zatriedenie pre prístroj „camera station appliance“

Aké je colné zatriedenie pre prístroj – statické kamerové zariadenie „camera station appliance“ ?

Zatriediť novodobé výdobytky techniky dajú zabrať aj skúseným colným deklarantom.

Názov tovaru

Kamerové zariadenie poznáme pod názvom „camera station appliance“ alebo „all-in-one recorder“ tzv. kompaktný videorekordér.

Balenie a použitie

Prístroj je zabalený  v jednom puzdre s rozmermi približne 33 × 23 × 8 cm. Predkladá sa na použitie v rámci bezpečnostného a monitorovacieho systému.

Komponenty

Prístroj pozostáva z týchto komponentov:  pasívne a aktívne prvky,  procesor,  grafická karta,  interná pamäť (disková jednotka s pevným diskom). Prístroj nemá televízny tuner. Prístroj je vybavený týmito rozhraniami: RJ45, USB, VGA, SPF a HDMI a ôsmimi portmi integrovaného prepínača s funkciou PoE (napájanie cez Ethernet). Je vybavený operačným systémom tzv. štandardného stroja na automatické spracovanie údajov – „standard automatic data-processing machine“.

Funkcie

Prístroj je takisto vopred nakonfigurovaný a predinštalovaný osobitným tzv. softvérom na správu kamery – „camera management software“. Zahŕňa licencie pre osem kanálov. Prístroj je určený na príjem zvukových a obrazových údajov prostredníctvom telekomunikačného rozhrania [a internetového protokolu (IP)] z až ôsmich monitorovacích kamier (IP kamery).

Údaje sa môžu zaznamenávať v internom pevnom disku, externom pamäťovom zariadení (prostredníctvom rozhrania USB) alebo prístroj môže zaslať údaje prostredníctvom telekomunikačných sietí na inú IP adresu (napríklad na server, prepínač, mobilný telefón alebo stroj na automatické spracovanie údajov). Prístroj môže byť pripojený k monitoru alebo displeju a k ovládaniu klávesnice.

Colné zatriedenie: 8521 90 00

Colné zatriedenie pre prístroj – statické kamerové zariadenie „camera station appliance“ je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k XVI. triede, poznámkou 5 E) k 84. kapitole a znením číselných znakov KN 8521 a 8521 90 00.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na svoje objektívne charakteristické vlastnosti je prístroj určený na spoluprácu s najviac ôsmimi kamerami na účely video-monitorovania. Stroj, ktorý na takéto účely zaznamenáva signály z kamier a môže ich buď zaslať na inú IP adresu, alebo ich reprodukovať na displeji alebo monitore, vykonáva špecifickú funkciu inú ako spracovanie údajov v zmysle poznámky 5 E) k 84. kapitole.

(Pozri aj rozsudok Súdneho dvora zo 17. marca 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182).

Zatriedenie do položky 8471 ako stroj na automatické spracovanie údajov je preto vylúčené. Prístroj je určený na vykonávanie dvoch alebo viacerých doplnkových funkcií v zmysle poznámky 3 k XVI. triede, a to prenosu a príjmu údajov položky 8517 a videozáznamu a reprodukcie položky 8521.

Na základe objektívnych charakteristických vlastností prístroja je hlavnou funkciou videozáznam v rámci bezpečnostného a monitorovacieho systému. Prenos a príjem údajov je len doplnkovou funkciou, ktorej cieľom je zlepšiť fungovanie systému, do ktorého je prístroj zabudovaný. Zatriedenie do položky 8517 je preto vylúčené.

(Pozri aj rozsudok Súdneho dvora z 25. februára 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, body 55 až 57). Prístroj sa preto má zatriediť ako ostatné videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným tunerom, pod číselný znak KN 8521 90 00.

Ukážka https://www.youtube.com/watch?v=fsxc5HZx5bo

Zdroj: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/532 z 22. marca 2021

Colné zatriedenie pre prístroj „camera station appliance“
Prejsť na začiatok