Prezentačná schránka na kozmetiku – colné zatriedenie

Prezentačná schránka, s rozmermi približne 21 cm × 21 cm × 8 cm, vyrobený z lepenky pokrytej ozdobným papierom na účely prezentácie. Výrobok vo vnútri obsahuje vložku z tenkého plastu, ktorá je vytvarovaná tak, aby držala niekoľko kozmetických výrobkov na mieste. Výrobok má vrchnák s otvorom z priehľadného plastu, cez ktorý možno nahliadnuť na kozmetické výrobky.

Colné zatriedenie: 4819 50 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 4819 a 4819 50 00. Zatriedenie pod číselný znak KN 4202 99 00 ako schránky podobné puzdrám na fľaše a šperkovniciam je vylúčené kvôli konštrukcii výrobku (najmä jeho pevnosti), ktorá nie je vhodná na dlhodobé používanie. [Pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému (vysvetlivky k HS) k položke 4202, siedmy odsek opisujúce objektívne charakteristické vlastnosti schránok s vrchnákom podobných šperkovniciam.]

Po niekoľkých vybratiach a opätovných vloženiach kozmetických výrobkov vložka z tenkého plastu stráca svoj tvar a praská a/alebo sa láme. Výrobok sa používa na balenie, prepravu a predaj kozmetických výrobkov, má tiež okrasnú hodnotu v zmysle vysvetliviek k HS k položke 4819, (A), prvý odsek. Vložka drží kozmetické výrobky na mieste počas prepravy a priehľadný otvor vo vrchnáku schránky umožňuje náhľad na kozmetické výrobky na účely predaja.

Podstatný charakter tomuto výrobku dáva obalová schránka z lepenky a nie vložka z plastu, ktorá slúži len na držanie kozmetických výrobkov na mieste. Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 4819 50 00 ako ostatné obaly.

Zdroj: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/958 z 26. júna 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry.

 

Prezentačná schránka na kozmetiku – colné zatriedenie
Prejsť na začiatok