Colné zatriedenia – testovacie súpravy a diagnostické prístroje na COVID 19

Finančná správa vo svojom infoservise – koronavírus a opatrenia pripravila ďalšie colné zatriedenia pre vybrané výrobky:

Testovacie súpravy a diagnostické prístroje na COVID-19:

1) Diagnostické reagencie (PCR testy) – Polymerase Chain Reaction – nomenklatúrne zatriedenie 3822 00 so sadzbou:

  • dovozné clo 0 %
  • DPH 10 %

2) Diagnostické reagencie založené na imunologických reakciách – nomenklatúrne zatriedenie 3002 so sadzbou

  • dovozné clo 0 %
  • DPH 10 %

3)Prístroje používané v klinických laboratóriách na diagnostiku in vitro – nomenklatúrne zatriedenie 9027 80 so sadzbou

  • dovozné clo 0 %
  • DPH 20 %

Svetová colná organizácia v spolupráci so Svetovou zdravotnou organizáciou pripravila dokument  poskytujúci orientačné zatriedenie niektorých druhov tovaru v súvislosti s pandémiou COVID-19. Ide hlavne o osobné ochranné prostriedky, zdravotnícke potreby a dezinfekčné prípravky. Aj napriek tomu, že tento zoznam spolu s opisom daného tovaru je v anglickom jazyku, zodpovedajúci HS kód je možné nájsť v Spoločnom colnom sadzobníku na rok 2020, ktorého znenie je v slovenskom jazyku zverejnené aj na portáli finančnej správy v časti „Colný sadzobník„.

Európska Komisia uverejnila orientačný zoznam dovážaných tovarov potrebných na boj proti pandémii COVID-19, ktorý obsahuje nomenklatúrne zatriedenie tovarov aj s príslušnou sadzbou cla.

 

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

Colné zatriedenia – testovacie súpravy a diagnostické prístroje na COVID 19
Prejsť na začiatok