Školenie INCOTERMS 2020 pre oddelenie nákupu

PLÁN školenia – oddelenie nákupu 

                                                                           I.ČASŤ

Základné informácie:

 • Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok INCOTERMS 2020
 • Čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi
 • Porovnanie INCOTREMS 2010 a INCOTERMS 2020
 • Rozdelenie nákladov, prechod rizík a povinnosti zmluvných strán
 • Rozdelenie doložiek, podľa skupín a druhu dopravy

 

                                                                        II.ČASŤ

INCOTERMS ako dodacie podmienky kúpnej zmluvy (KZ)

 • Výklad doložiek s príkladmi z praxe
 • Povinnosti predávajúceho a kupujúceho u každej doložky
 • Prechod vlastníckych práv k tovaru
 • Miesto prechodu nákladov na dopravu a prechodu rizika
 • Vplyv doložiek na clo a DPH

III.ČASŤ

Použitie INCOTERMS v praxi

 • Vplyv doložiek na realizáciu obchodu od jeho uzavretia cez dopravu až po dodanie tovaru
 • Príklady z praxe
 • Diskusia, otázky a odpovede

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Účastnícky poplatok: 500 EUR bez DPH /1 deň; bez ohľadu na počet osôb (nie sme platcami DPH)

Cena zahŕňa: školenie zamestnancov,  pracovné materiály, pracovná cesta

Cieľ školenia:

Naučiť sa správne uplatňovať pravidlá  Incoterms® 2020 v praxi , a tým uzatvárať výhodné kontrakty a minimalizovať riziká pre dodávky tovarov v medzinárodnom obchode.

Školenie INCOTERMS 2020 pre oddelenie nákupu
Prejsť na začiatok