Colné zatriedenie-pásik z legovanej ocele na výrobu jadier

Colné zatriedenie pre pásik z legovanej ocele so šírkou približne 30 mm a s hrúbkou približne 0,02 mm. Je predkladaný vo zvitkoch. Výrobok má rovnomerný plný prierez po celej svojej dĺžke v tvare pravouholníka. Nie je povrchovo upravený.

Pásik z legovanej ocele (inej ako nehrdzavejúcej ocele) je vyrobený technikou kontinuálneho liatia nazývanou aj zvlákňovanie taveniny. Je navrhnutý na použitie v elektrotechnickom priemysle. Napríklad na výrobu jadier transformátorov, jadier snímačov, jadier pre saturačné reaktory, magnetických zosilňovačov, izolačných perličiek a pulzných kompresorov.

Colné zatriedenie pre pásik z legovanej ocele : 7228 60 80

Colné zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 1 m) k 72. kapitole. Výrobok vzhľadom na svoje objektívne charakteristické vlastnosti a znaky vyhovuje definícii „ostatné tyče a prúty“ uvedenej v poznámke 1 m) k 72. kapitole, keďže má rovnomerný plný prierez po celej svojej dĺžke v tvare pravouholníka. Výrobok sa preto považuje za takto definovanú tyč.

Výrobok je vyrobený zvlákňovaním taveniny, čo je iná technika tvarovania kovov než valcovanie. Výrobným procesom je navyše technika kontinuálneho liatia, a nie technika tlakového liatia, preto výrobok nepatrí do rozsahu pôsobnosti poznámky 3 k 72. kapitole. Zatriedenie do položky 7226 ako ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, so šírkou menšou ako 600 mm, alebo do položky 7227 ako tyče a prúty, valcové za tepla, je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 7228 60 80 ako ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele.

Zdroj: Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2020/693 z 15. mája 2020

 

 

 

Colné zatriedenie-pásik z legovanej ocele na výrobu jadier
Prejsť na začiatok