Colné zatriedenie – drevené lamely

Colné zatriedenie – drevené lamely: 4421 99 99

Drevené lamely sú vyrobené z viacerých vrstiev bukových alebo brezových dýh.

Sú lúpané, vrstvené, spojené lepidlom a potiahnuté.

Lamely sú po stranách zaoblené a môžu byť rovné alebo zahnuté. Majú vysokú zaťažiteľnosť a pevnosť v ohybe. Sú navrhnuté na montáž do posteľných, gaučových rámov alebo rámov kresiel bez akéhokoľvek ďalšieho opracovania. Pozri obrázok vpravo.

Zatriedenie do položky 9401 alebo 9403 ako časti a súčasti nábytku je vylúčené.

  1.  nie je možné určiť, či lamely sú výlučne/konkrétne určené na montáž do rámov výrobkov položky 9401 alebo do rámov výrobkov položky 9403. Do 94. kapitoly patria len časti a súčasti tovaru položiek 9401 a 9403. Musia však byť identifikovateľné svojím tvarom. Alebo ďalšími špecifickými prvkami ako časti a súčasti navrhnuté výlučne alebo hlavne pre výrobok týchto položiek.
  2. lamely netvoria časti postelí, kresiel alebo gaučov, ale sú navrhnuté na montáž do ich rámov. Tvoria časti matracových podložiek položky 9404. Podľa poznámky 3 B) k 94. kapitole matracové podložky predkladané samostatne sa nemajú zatrieďovať do položky 9401 alebo 9403 ako časť alebo súčasť tovaru. Keďže sa položka 9404 nevzťahuje na „časti a súčasti“, ale len na kompletné výrobky, zatriedenie do tejto položky je takisto vylúčené.

Zatriedenie do položky 4412 ako vrstvené dosky je vylúčené.

  1. lamely sú vzhľadom na svoje objektívne charakteristické vlastnosti (spárované rozmery, zaoblené hrany, povrchová úprava, vysoká zaťažiteľnosť a pevnosť v ohybe) rozpoznateľné ako časti rámov.
  2. boli opracované takým spôsobom, ktorý im dal podstatný charakter inej položky (výrobky z vrstvených dosiek). Pozri aj vysvetlivky HS k položke 4412, druhý odsek.

Lamely sa preto majú zatriediť podľa ich základného materiálu pod číselný znak KN 4421 99 99 ako ostatné výrobky z dreva.

Zdroj: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1290 z 9. septembra 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry 

Colné zatriedenie – drevené lamely
Prejsť na začiatok