BREXIT a hlásenia INTRASTAT-SK

Aký vplyv má BREXIT na štatistické hlásenia INTRASTAT-SK? Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) sa k 31.1.2020 rozhodlo vystúpiť z EÚ prijatím dohody o vystúpení. Na základe tejto dohody sa Spojené kráľovstvo od 1.2.2020 stalo treťou krajinou.

BREXITom s dohodou sa pre spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK, v ktorom vykazujú prijatia a odoslania z a do EÚ počas prechodného obdobia t. j. od 1.2.2020 do 31.12.2020 nič nemení:

  • Budú platiť rovnaké pravidlá, ako keby bolo Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ.
  • Spravodajské jednotky budú vykazovať prijatia a odoslania tovaru z a do Spojeného kráľovstva na INTRASTAT-SK hláseniach.
  • Spracovanie štatistiky zahraničného obchodu vrátane odhadov a sčítaní bude realizované štandardnými postupmi.

Ukončenie prechodného obdobia bude mať vplyv na niektoré štatistické procesy, vrátane výpočtu spravodajskej povinnosti na rok 2021.

Spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK, ktorým bude určená povinnosť  za rok 2020 a obchodujú so Spojeným kráľovstvom, budú predkladať nulové hlásenia

1) ak obchodovali výhradne so Spojeným kráľovstvom,

2) ak obchodovali aj s inými členskými štátmi a ich obchod so zostávajúcimi členskými štátmi za rok 2020 je nižší ako stanovené prahy.

V oboch prípadoch budú mať spravodajské jednotky možnosť požiadať o zrušenie spravodajskej povinnosti.

Spravodajské jednotky budú o ďalšom postupe včas informované stránke https://slovak.statistics.sk/

 

BREXIT a hlásenia INTRASTAT-SK
Prejsť na začiatok