INTRASTAT

Aktuálne informácie z oblasti spracovania hlásení intrastat. Všetky informácie na jednom mieste. Už nemusíte viac surfovať po nete. Stačí vám jedna stránka.

Spravodajská povinnosť v roku 2023

Spravodajská povinnosť v roku 2023 v štatistike INTRASTAT.  Ako zistím, či mám spravodajskú povinnosť v štatistike INTRASTAT-SK v roku 2023? Jednoducho. Skontrolujte si hodnotu dovezeného a/alebo vyvezeného tovaru v období od: 1.10.2021 do 30.9.2022 alebo od 1.1.2022 do 31.12.2022. Ak má vaša spoločnosť SK NACE začínajúce na 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a […]

Seminár INTRASTAT-SK 2022 zmeny a ich uvedenie do praxe

Seminár INTRASTAT-SK 2022 pripravované zmeny a ich uvedenie do praxe Seminár INTRASTAT-SK 2022 pripravované zmeny a ich uvedenie do praxe je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so zmenami a novinkami vo vykazovaní štatistických hlásení INTRASTAT, ktoré sú platné od 1.1.2022 a  vyplývajú z Nariadenia EÚ a Rady č.2152/2019 o podnikových štatistikách. Praktické ukážky […]

Máte či nemáte povinnosť podávať hlásenia INTRASTAT?

Máte povinnosť podávať hlásenia INTRASTAT ? Zistite to! Jednoduchá pomôcka je tu pre vás. Povinnosť podávať hlásenia intrastat vám vznikne, ak prekročíte prah oslobodenia. Na rok 2022 je stanovený prah oslobodenia 1.000.000 eur zvlášť pre dovoz, zvlášť pre vývoz okrem odvetvia pôdohospodárstva a poľnohospodárstva 1.Spravodajská povinnosť ostáva subjektom, ktorí od 01.10.2020 do 30.09.2021 doviezli tovar […]

INTRASTAT-SK v roku 2021

Prinášame Vám aktuálne zmeny v INTRASTAT-SK hláseniach v roku 2021. A vybrané zmeny súvisiace s vystúpením Veľkej Británie z EÚ. Pre lepšie pochopenie danej problematiky využite náš online seminár  Školenie INTRASTAT – zmeny na rok 2021 Spravodajská povinnosť pre rok 2021 sa nemení. Na rok 2021 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a […]

BREXIT a hlásenia INTRASTAT-SK

Aký vplyv má BREXIT na štatistické hlásenia INTRASTAT-SK? Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) sa k 31.1.2020 rozhodlo vystúpiť z EÚ prijatím dohody o vystúpení. Na základe tejto dohody sa Spojené kráľovstvo od 1.2.2020 stalo treťou krajinou. BREXITom s dohodou sa pre spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK, v ktorom vykazujú prijatia […]

Štatistické výkazy INTRASTAT a Covid-19

Štatistické výkazy INTRASTAT a Covid -19 priniesli na sociálnych sieťach diskusiu. Je povinnosť vypĺňať štatistické výkazy INTRASTAT? V televízii hovorili, že vláda od nich upustí, lebo firmy majú teraz úplne iné „starosti“.  Ale ako je to naozaj?    Štatistický úrad a Finančná správa SR priniesli nasledujúce informácie ako postupovať. Od firiem žiadajú informácie o najvýznamnejších […]

Prejsť na začiatok