Seminár INTRASTAT-SK 2022 zmeny a ich uvedenie do praxe

Seminár INTRASTAT-SK 2022 pripravované zmeny a ich uvedenie do praxe

Seminár INTRASTAT-SK 2022 pripravované zmeny a ich uvedenie do praxe je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so zmenami a novinkami vo vykazovaní štatistických hlásení INTRASTAT, ktoré sú platné od 1.1.2022 a  vyplývajú z Nariadenia EÚ a Rady č.2152/2019 o podnikových štatistikách. Praktické ukážky a postupy vám pomôžu zorientovať sa v danej problematike.

Cieľom seminára je oboznámiť spravodajské jednotky a ich zástupcov so zmenami pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK , ktoré sú platné od 1.1.2022 ako napríklad zmeny kódov druhu obchodu, časový posun medzi vznikom daňovej povinnosti a dodaním tovaru a zároveň  poskytnúť návod ako uvedené zmeny aplikovať do praxe v rokoch 2022 – 2023.

Seminár je zameraný na:

  •   Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
  •   Právny základ štatistiky INTRASTAT SK – Predpisy EÚ a SR
  •   Zmeny v INTRASTAT-SK hláseniach účinné od 1.1.2022
  •   Novú terminológiu
  •   Povinné vykazovanie údajov
  •   Zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu
  •   Zmeny kódov v druhoch obchodu s praktickými príkladmi a ukážkami
  •   Otázky a odpovede

Časový harmonogram:

09:00 – 13:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky                                                                                                                    11:00 – 11:30 prestávka

Termín a spôsob (osobne/online): dohodneme e-mailom. Napíšte nám na colneporadenstvo@gmail.com koľko osôb by sa školenia zúčastnilo.

Predpokladaná cena: 150€/osoba

Nezabudnite, že k 1.10.2022 dôjde k prehodnocovaniu spravodajskej povinnosti. Kontrolou objemu dovozu a vývozu v rámci EÚ od 1.10.2021 do 30.9.2022 zistíte, či vám vznikla povinnosť podávať hlásenia INTRASTAT-SK v roku 2023. Kontrolou objemu dovozu a vývozu v rámci EÚ od 1.1.2022 do 31.12.2022 zistíte, či vám vznikla povinnosť podávať hlásenia INTRASTAT-SK v roku 2022.

Návod TU:http://intrastat-hlasenie.eu/povinnost-podavat-hlasenia-intrastat/

UPOZORNENIE: Pri prekročení štatistického prahu sa zaregistrujte do štatistického zisťovania INTRASTAT-SK prostredníctvom príslušného registračného formulára.

 

Seminár INTRASTAT-SK 2022 zmeny a ich uvedenie do praxe
Prejsť na začiatok