Máte či nemáte povinnosť podávať hlásenia INTRASTAT?

Máte povinnosť podávať hlásenia INTRASTAT ?

Zistite to! Jednoduchá pomôcka je tu pre vás.

Povinnosť podávať hlásenia intrastat vám vznikne, ak prekročíte prah oslobodenia.

Na rok 2022 je stanovený prah oslobodenia 1.000.000 eur zvlášť pre dovoz, zvlášť pre vývoz okrem odvetvia pôdohospodárstva a poľnohospodárstva

1.Spravodajská povinnosť ostáva subjektom, ktorí od 01.10.2020 do 30.09.2021 doviezli tovar z EÚ v sumárnej hodnote 1.000.000 eur a viac alebo vyviezli tovar v rámci EÚ v sumárnej hodnote 1 000 000 eur a viac.

2.Tým, čo stanovený prah v uvedenom období neprekročili, spravodajská povinnosť zaniká a do konca januára 2022 uvedenú skutočnosť oznámia ŠÚ SR. Zároveň pravidelne si kontrolujú, či doviezli tovar z EÚ v hodnote 1.000.000 €  kumulatívne od začiatku roka 2022 alebo vyviezli tovar do EÚ v hodnote 1.000.000 € kumulatívne od začiatku roka 2022. V mesiaci, v ktorom ste uvedený prah prekročili, vám vznikla povinnosť predkladať elektronicky hlásenia INTRASTAT – SK a povinnosť zaregistrovať sa do systému INTRASTAT– SK.

Pre sektor pôdohospodárstva a poľnohospodárstva platí naďalej prah oslobodenia

200.000 eur pre dovoz a 400.000 eur pre vývoz.

Spravodajskou jednotkou zostávajú subjekty registrované pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, ktoré v období od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021, doviezli v rámci Európskej únie tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 200 000 eur alebo vyviezli tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako 400 000 eur , a ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE * :
01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,
02 Lesníctvo a ťažba dreva,
03 Rybolov a 
akvakultúra,
10 Výroba potravín,
11 Výroba nápojov a
12 Výroba tabakových výrobkov.“

* Kód SK-NACE je klasifikácia ekonomických činností  podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Tabuľka: Zdroj

Máte či nemáte povinnosť podávať hlásenia INTRASTAT?
Prejsť na začiatok