7 krokov k určeniu nepreferenčného pôvodu

Školenie nepreferenčný pôvod tovaru je zamerané na pravidlá, účel, určovanie a preukazovanie nepreferenčného pôvodu tovaru podľa platných pravidiel EÚ v roku 2022 a získanie zručnosti pri elektronickej komunikácii medzi vývozcom a SOPK v praktických ukážkach, vrátane vyplnenia žiadosti o vydanie osvedčenia CERTIFIKÁT OF ORIGIN. Osvojte si 7 krokov k určeniu nepreferenčného pôvodu tovaru.

Cieľom školenia nepreferenčný pôvod tovaru je 

porozumieť základným pojmom pri určovaní pôvodu, na aký účel nám slúži pôvod tovaru, ako rozdeľujeme pôvod tovaru, aký je rozdiel medzi pôvodom tovaru a colným statusom tovaru. Na príkladoch pochopíte podľa akých pravidiel sa určuje nepreferenčný pôvod v EÚ, a na aké účely sa stanovuje nepreferenčný pôvod tovaru, za akých okolností získa tovar nepreferenčný pôvod aj ako sa preukazuje nepreferenčný pôvod. A zároveň máte možnosť získať zručnosti v elektronickej komunikácii medzi vývozcom a SOPK v praktických ukážkach.

Lektori: Marian Šašala, Monika Šašalová

Termín: len pre vás – prispôsobíme sa vašim potrebám. Dohodnite si ho e-mailom na colneporadenstvo@gmail.com

Miesto: on-line alebo osobne – výber je len na vás

Téma: Nepreferenčný pôvod tovaru 

1.ÚVOD

1.1         Základné pojmy a právna legislatíva
1.2         Účel
1.3         Rozdelenie pôvodu
1.4         Rozdiely medzi pôvodom a colným štatútom

2.NEPREFERENČNÝ PÔVOD

2.1         Pravidlá nepreferenčného pôvodu v Spoločenstve
2.2         Účel  nepreferenčného pôvodu
2.3         Určovanie nepreferenčného pôvodu v spoločenstve
2.3.1      Úplne získané výrobky
2.3.2      Ostatné výrobky
2.4         Preukazovanie nepreferenčného pôvodu
2.4.1      Dovoz
2.4.2      Vývoz
2.5       Vývoz – postup pre vydanie osvedčenia CERTIFIKÁT OF ORIGIN
2.5.1    Registrácia, postupy pre elektronické podávanie žiadostí
2.5.2    Príprava podkladov, elektronické vyplňovanie žiadostí o vydanie osvedčenia

Cena: 150 € / osoba

Kto sa ho môže zúčastniť?

Školenie nepreferenčný pôvod tovaru je určené pre zamestnancov vo výrobných a spracovateľských podnikoch, pre dovozcov a vývozcov, ktorí v medzinárodnom obchode, v rámci EÚ aj mimo EÚ, potrebujú preukázať pôvod tovaru,prípadne vystavujú doklady o pôvode tovaru alebo podklady k preukázaniu pôvodu tovaru. Školenie môžu absolvovať aj colní deklaranti, ktorí si potrebujú preveriť alebo „oprášiť“ znalosti z danej problematiky.

7 krokov k určeniu nepreferenčného pôvodu
Prejsť na začiatok