Podmienky dovozu zásielok do 22 EUR

Podmienky dovozu zásielok do 22 EUR sa od 1.7.2021 výrazne menia

Podmienky dovozu – čo platí do 30. 6. 2021

Podmienky dovozu zásielok do 22 EUR platné do 30.6.2021 sú jasné. Všetky zásielky s tovarom, ktoré fyzická osoba zakúpila na území mimo EÚ v hodnote nepresahujúcej 22 EUR, a ktoré sú poštou alebo expresnou zasielateľskou službou dovážať do EÚ, sú oslobodené od DPH. Znamená to, že takáto zásielka, ktorá príde do SR, prejde zjednodušeným colným konaním, ktoré zabezpečuje poštový operátor alebo expresná zasielateľská služba.

Všetky zásielky, ktoré majú vlastnú hodnotu vyššiu ako 22 EUR, musia prejsť štandardným colným konaním a je vám na ne vymeraná DPH, vzniká tzv. colný dlh. Po jeho zaplatení je vaša zásielka prepustená do voľného obehu a doručená vaším zvoleným dopravcom. Obľúbeným spôsobom, ako prejsť colným konaním bez problémov, sú služby dopravcov, či špecializovaných firiem, ktoré za poplatok colné konanie vybavia za vás. Vy len poskytnete plnú moc a doklady o platbe za tovar. Keď je všetko hotové, uhradíte colný dlh a poplatok za vybavenie colného konania. Nezabudnite zásielky do 150 EUR s výnimkou alkoholu a alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, parfumov a toaletných vôd sú oslobodené tiež od cla.

Dary medzi fyzickými osobami, ktoré sú zasielané príležitostne, a ktoré nepresahujú hodnotu 45 EUR sú od cla a DPH oslobodené.

Čo sa týka zásielok, ktoré objednáva či už fyzická alebo právnická osoba na účely vykonávania podnikateľskej činnosti alebo ako predmet podnikateľskej činnosti, prejdú štandardným colným konaním bez ohľadu na hodnotu tovaru. Vymeriava sa ako DPH, tak aj clo.

 

Podmienky dovozu – čo sa zmení od 1. 7. 2021

Od tohto dátumu, teda od 1. 7. 2021, bude platiť povinnosť uhradiť DPH pri každej zásielke s tovarom, ktoré si fyzická osoba objedná, a ktoré príde do EÚ spoza jej hraníc. Nebude tu platiť žiadny limit pre oslobodenie od DPH. Pri zásielkach do 150 eur bude potrebné podať elektronicky colné vyhlásenie, čo bude možné vykonať prostredníctvom aplikácie uverejnenej na portáli FS SR – CEPeCM (pozn. momentálne ešte nie je plne funkčná).

Všetky podrobné informácie nájdete na webe FS SR v časti E-comerce

Zaregistrujete sa, prihlásite sa na portál, overíte zásielku, vyplníte potrebné údaje a na ich základe vám bude vymeraná DPH. Po jej uhradení vám bude zásielka prepustená do voľného obehu v SR. Samotná DPH sa vypočíta z celkovej ceny zásielky, teda spolu s poplatkom za dopravu. Pre zásielky do 150 EUR je zachované oslobodenie od cla.

Na vybavenie colného konania, respektíve podanie colného vyhlásenia, máte stále možnosť najať si vášho dopravcu, či špecializovanú firmu, avšak je potrebné počítať s poplatkom za takúto službu.

V niektorých zahraničných e-shopoch ponúkajú špeciálne akcie, kedy je tovar ponúkaný zadarmo a vy podľa obchodníka zaplatíte len dopravu. V princípe sa nedá hovoriť o tom, že by ste dostali tovar skutočne zadarmo. Jeho hodnotu zaplatíte v rámci dopravného. Tento tovar určite nejakú hodnotu má,a preto je aj u týchto zásielok treba podať colné vyhlásenie. Pri jeho vypĺňaní, nie je možné vyplniť nulovú hodnotu tovaru, preto hodnotu tovaru odhadnite tým, že pridelíte časť ceny dopravného ako hodnotu tovaru.

Zahraničné e-shopy sú pripravené

Zahraničné e-shopy sú však pripravené a DPH môžete zaplatiť priamo pri objednávaní tovaru. Dovozca (príjemca zásielky – občan, podnikateľ, živnostník) zaplatí DPH priamo pri objednaní tovaru, a to buď predávajúcemu z tretej krajiny (e-shopu) alebo sprostredkovateľovi predaja na diaľku (napr. AliExpress). Títo predajcovia alebo sprostredkovatelia predaja, ak budú využívať osobitnú úpravu pre predaj na diaľku (tzn. aj s platenou DPH), musia byť registrovaní daňovými orgánmi v niektorom členskom štáte v EÚ (budú mať pridelené osobitné číslo IOSS). Toto číslo poskytne dovozcovi predávajúci alebo sprostredkovateľ predaja a bude sa začínať písmenami IM. Ak zaplatíte DPH týmto spôsobom, nebudete už pri reálnom dovoze platiť žiaden colný poplatok.

Neexistuje prechodné obdobie

Rozhodujúce pre to, aký postup sa uplatní, či postup platný do 30. 6. 2021 alebo od. 1. 7. 2021 bude dátum vyhlásenia. Takže aj keď už bude pred 1. 7. 2021 zásielka na území SR, rozhodujúci bude okamih podania vyhlásenia. Ak bude colné vyhlásenie podané až 1. 7. 2021 alebo neskôr, už sa budú uplatňovať nové predpisy.

Stále platí

Od povinnosti platiť DPH sú oslobodené dary medzi súkromnými osobami do hodnoty 45 eur, u ktorých síce bude tiež nutné podať colné vyhlásenie, rovnakým spôsobom ako u zásielok do 150 eur, ale nebude vám vymeraná platba ani za DPH ani za clo, pretože tieto dary sú od týchto poplatkov oslobodené.

Pri zásielkach nad 150 eur a pri zásielkach podnikateľských sa nič nemení a musia prejsť štandardným colným konaním. Platí sa clo, ako aj  DPH.

Spravíme vám individuálne školenie

Kontaktujte nás: colneporadenstvo@gmail.com

Podmienky dovozu zásielok do 22 EUR
Prejsť na začiatok