Colné zatriedenie výrobku – solené a sušené polené rajčiaky

EÚ vydala nariadenie na colné zatriedenie výrobku – solené a sušené polené rajčiaky, vhodné na bezprostrednú konzumáciu. Obsah soli je v rozsahu 10,65 až 17,35 hmotnostného %. Podľa rôznej úrovne obsahu soli sa výrobok delí do jednotlivých kvalitatívnych kategórií, ktoré sú určené na rôzne použitia.

Výrobný proces zahŕňa krájanie čerstvých rajčiakov, solenie a následné vystavenie na slnku pre usušenie. Hlavným účelom solenia je ochutenie a vytvorenie rôznych kvalitatívnych kategórií. Vedľajším účinkom solenia je urýchlenie sušenia a konzervácia výrobku.

Výrobok je balený do vákuových balení v rôznych veľkostiach, ktoré sú v kartónových škatuliach, skladovaný pri teplote do 5 °C.

Colné zatriedenie: 2002 10 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 2002 , 2002 10 a 2002 10 90 .

Do položky 0711 patrí zelenina spracovaná jedine na účely dočasnej konzervácie pri preprave alebo skladovaní pred samotným použitím, za predpokladu, že zelenina v tomto stave zostane nevhodná na bezprostrednú konzumáciu. Keďže predmetný výrobok je vhodný na bezprostrednú konzumáciu, zatriedenie do položky 0711 je vylúčené.

Do položky 0712 patrí sušená zelenina, ktorá nebola ďalej upravovaná.

Solenie nie je proces uvedený v 7. kapitole. Považuje sa za ďalšiu úpravu, pretože pridanie soli nie je nevyhnutne potrebné v procesoch sušenia. Zatriedenie do položky 0712 je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 2002 10 90 ako rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej.

Nariadenie EÚ na colné zatriedenie tu:

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2080 z 9. decembra 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

Chcete vedieť viac? Nariadenia EÚ na colné zatriedenie na rôzne druhy výrobkov nájdete na našom blogu

alebo na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/colneporadenstvo/.

Colné zatriedenie výrobku – solené a sušené polené rajčiaky
Prejsť na začiatok