Colné zatriedenie – taška z plastov

EÚ vydala colné zatriedenie na obdĺžnikovú tašku z plastov, ktorej hlavná časť pozostáva z tvarovaného silikónového elastoméru. Meria približne 16,5 cm na dĺžku, 10 cm na výšku a 2,5 cm na šírku. Z rovnakého materiálu má pripojené pútko na držanie a uzatvárací systém (zips).

Výrobok s integrovanými časťami (pútko a zips) sa vyrába v jednom výrobnom kroku a nemá žiadne vnútorné vybavenie.

Výrobok je určený na nosenie a ochranu rôznych malých predmetov.

Pozri obrázky  (*1).

Colné zatriedenie: 3926 90 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3926 , 3926 90 a 3926 90 97 .

Odôvodnenie na colné zatriedenie:

Zatriedenie do položky 4202 je vylúčené. Vzhľadom na svoje objektívne charakteristické znaky (najmä jednoduché vnútro a malú veľkosť) sa výrobok nepovažuje za cestovný kufor. Nie je to ani puzdro na toaletné potreby, diplomatka, aktovka, školská taška ani podobné schránky z prvej časti položky 4202 . Výrobok sa nepovažuje za podobnú schránku z prvej časti položky 4202 , nie je špeciálne tvarovaný ani zvnútra uspôsobený na to, aby obsahoval konkrétne nástroje a náradie tiež s príslušenstvom.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje druhá časť položky 4202 , musia byť vyrobené len z materiálov uvedených v danej položke alebo musia byť úplne alebo hlavne pokryté týmito materiálmi alebo papierom (pozri aj vysvetlivky HS k položke 4202 , štvrtý odsek).

Keďže výrobok pozostáva z tvarovaného silikónového elastoméru, nemôže sa považovať za kabelku s vonkajším povrchom z fólií z plastov. Na výrobok sa preto nevzťahuje znenie druhej časti položky 4202 .

Výrobok nie je druhu zvyčajne noseného vo vrecku alebo v kabelke, ako sú napríklad puzdrá na okuliare, puzdrá na bankovky, náprsné tašky, peňaženky, puzdrá na kľúče, puzdrá na cigarety, puzdrá na cigary, puzdrá na fajky a mešteky na tabak (pozri aj vysvetlivky HS k podpoložkám 4202 31 , 4202 32 a 4202 39 ). Výrobok preto nemožno zatriediť do podpoložiek 4202 31 , 4202 32 a 4202 39 .

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 3926 90 97 ako ostatné výrobky z plastov.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2179 zo 16. decembra 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

Colné zatriedenie – taška z plastov
Prejsť na začiatok