VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2159 – štatistické podpoložky TARIC

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2159 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Podľa EÚ pandémia COVID-19 v Únii pokračuje a členské štáty sa usilujú zastaviť šírenie ochorenia COVID-19. Dopyt po určitom zdravotníckom tovare a jeho používanie je na vysokej úrovni. A pravdepodobne na vysokej úrovni v budúcnosti aj ostane. Ide najmä o ochranné tvárové masky, diagnostické reagencie a diagnostické súpravy. Dovoz takého tovaru prináša colným orgánom ďalšie výzvy.

Na to, aby Únia mohla monitorovať štatistiky týkajúce sa výlučne dovozu špecifického tovaru, je najvhodnejším nástrojom vytvorenie štatistických podpoložiek v systéme TARIC; takéto štatistické kódy TARIC sú stanovené v prílohe 10 „Štatistické kódy TARIC“ v tretej časti (Prílohy k colnému sadzobníku) prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87.

Pozrite si aj Colné zatriedenia – testovacie súpravy a diagnostické prístroje na COVID 19 Metódy účtovania ochranných zdravotných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov nájdete tu.

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2159 – štatistické podpoložky TARIC
Prejsť na začiatok