Blog

Colné zatriedenie výrobku – solené a sušené polené rajčiaky

EÚ vydala nariadenie na colné zatriedenie výrobku – solené a sušené polené rajčiaky, vhodné na bezprostrednú konzumáciu. Obsah soli je v rozsahu 10,65 až 17,35 hmotnostného %. Podľa rôznej úrovne obsahu soli sa výrobok delí do jednotlivých kvalitatívnych kategórií, ktoré sú určené na rôzne použitia. Výrobný proces zahŕňa krájanie čerstvých rajčiakov, solenie a následné vystavenie […]

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2159 – štatistické podpoložky TARIC

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2159 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku Podľa EÚ pandémia COVID-19 v Únii pokračuje a členské štáty sa usilujú zastaviť šírenie ochorenia COVID-19. Dopyt po určitom zdravotníckom tovare a jeho používanie je […]

Metodické usmernenie č. MF/010301/2020-352 o účtovaní ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov

Metodické usmernenie č. MF/010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov sa vydáva na zabezpečenie jednotného postupu účtovania obstarania ochranných a dezinfekčných pomôcok pre zamestnancov a niektorých špecifických účtovných prípadov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce […]

BREXIT – možný scenár týkajúci sa obchodu a vývozu v praxi

VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA z EÚ. Pozrite si možný scenár týkajúci sa obchodu a vývozu a dozviete sa, ako postupovať po skončení prechodného obdobia. Obsah Všeobecné informácie Scenáre Tovar Únie vyvážaný z EÚ cez OoExt v UK Tovar Únie vyvážaný z EÚ cez UK do OoExt v EÚ Tovar vyvážaný z UK cez OoExt v EÚ […]

Školenie INCOTERMS 2020 pre oddelenie nákupu

PLÁN školenia – oddelenie nákupu                                                                             I.ČASŤ Základné informácie: Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok INCOTERMS 2020 Čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi Porovnanie INCOTREMS 2010 a INCOTERMS 2020 Rozdelenie nákladov, prechod rizík a povinnosti zmluvných strán Rozdelenie doložiek, podľa skupín a druhu dopravy               […]

BREXIT a hlásenia INTRASTAT-SK

Aký vplyv má BREXIT na štatistické hlásenia INTRASTAT-SK? Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) sa k 31.1.2020 rozhodlo vystúpiť z EÚ prijatím dohody o vystúpení. Na základe tejto dohody sa Spojené kráľovstvo od 1.2.2020 stalo treťou krajinou. BREXITom s dohodou sa pre spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK, v ktorom vykazujú prijatia […]

Colné zatriedenie – drevené lamely

Colné zatriedenie – drevené lamely: 4421 99 99 Drevené lamely sú vyrobené z viacerých vrstiev bukových alebo brezových dýh. Sú lúpané, vrstvené, spojené lepidlom a potiahnuté. Lamely sú po stranách zaoblené a môžu byť rovné alebo zahnuté. Majú vysokú zaťažiteľnosť a pevnosť v ohybe. Sú navrhnuté na montáž do posteľných, gaučových rámov alebo rámov kresiel […]

Školenie certifikácia výrobkov a vyhlásenia o zhode

Máme pre vás pripravené školenie – certifikácia výrobkov a vyhlásenia o zhode. Zmeny v legislatíve sa začnú uplatňovať už od januára 2021. Je potrebné, aby vaše vaše výrobky mali označenie CE? Kedy môžete vystaviť vyhlásenie o zhode? A ako je to s európskou direktívou RoHS? Odpovede na tieto otázky a mnohé iné dostanete od nášho […]

Netradičné školenia, semináre a worksohpy

Niekto hľadá školenia, niekto semináre, niekto workshopy. Ak hľadáte niečo netradičné, hľadáte naše školenia. Čím sú naše školenia netradičné? Nemajú presný dátum, nemajú presný čas, nezoskupujú cudzích ľudí. Veď načo? Všetko spolu dohodneme, pripravíme len pre vás, ušité na mieru. Ak nechcete cestovať, nemusíte. My prídeme za vami. Buďte v oblečení, v ktorom sa cítite […]

Prejsť na začiatok